Bài 1 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 23 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy:

a) Cho biết cừu Đôli ra đời, là sản phẩm của sự phát triển trên lĩnh vực nào?

b) Cho biết những nét chính về sự phát triển của lĩnh vực đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ

Lời giải chi tiết

a)

- Cừu Đôli ra đời là sản phẩm của sự phát triển trên lĩnh vực sinh học.

b)

- Về sinh học:

+ Tháng 3-1997: Tạo ra con cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.

+ Tháng 6-2000: Công bố “Bản đồ gen người” đến tháng 4-2003 mới được giải mã hoàn chỉnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải