Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 22 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào những kiến thức đã học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy

Đề bài

Dựa vào những kiến thức đã học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy:

a) Gạch dưới các địa danh (tỉnh, thành phố) hiện nay mà trước đây là nơi đóng kinh đô của các quốc gia cổ Âu Lạc, Champa.

b) Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Công cụ phổ biến của các cư dân Văn Lang, Champa, Phù Nam thời đó.

☐ Công cụ bằng đá phổ biến.

☐ Bắt đầu sử dụng công cụ bằng kim khí.

☐ Sử dụng công cụ phổ biến bằng kim khí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc, mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa và mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Lời giải chi tiết

a)

Lược đồ Địa bàn cư trú của cư dân Văn Lang - Âu Lạc, Champa, Phù Nam thời cổ

b) Công cụ phổ biến của các cư dân Văn Lang, Champa, Phù Nam thời đó.

☒ Sử dụng công cụ phổ biến bằng kim khí.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài