Bài 1 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 10 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy:

1) Tô màu vàng vào lãnh thổ các nước ở châu Phi giành độc lập năm 1960. 

2) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

a) Tại sao gọi năm 1960 là “Năm châu Phi”?

☐ Năm các nước châu Phi bị nạn đói nghiêm trọng với 800 000 người chết.

☐ Năm mà các cuộc xung đột sắc tộc ở các nước châu Phi diễn ra trên quy mô lớn, làm hàng triệu người chết và phải đi lang thang tị nạn.

☐ Năm các nước châu Phi thành lập “Tổ chức thống nhất châu Phi” để giải quyết các cuộc xung đột và những khó khăn về kinh tế.

☐ Năm mà 17 quốc gia ở phâu Phi giành được độc lập và chủ quyền.

b) Sau khi giành được độc lập (nửa sau thế kỉ XX) cho đến nay, các nước châu Phi còn phải đối mặt với những khó khăn gì?

☐ Tình trạng đói nghèo, lạc hậu.

☐ Các nước đế quốc tăng cường bao vây, cấm vận các quốc gia châu Phi.

☐ Các cuộc xung đột nội chiến do mâu thuẫn dân tộc hay tôn giáo vẫn xảy ra.

☐ Các loại dịch bệnh vẫn hoành hành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Tình hình chung - Các nước châu Phi

Lời giải chi tiết

a) Tại sao gọi năm 1960 là “Năm châu Phi”?

☒ Năm mà 17 quốc gia ở phâu Phi giành được độc lập và chủ quyền.

b) Sau khi giành được độc lập (nửa sau thế kỉ XX) cho đến nay, các nước châu Phi còn phải đối mặt với những khó khăn gì?

☒ Tình trạng đói nghèo, lạc hậu.

☒ Các cuộc xung đột nội chiến do mâu thuẫn dân tộc hay tôn giáo vẫn xảy ra.

☒ Các loại dịch bệnh vẫn hoành hành.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 6. Các nước châu Phi
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài