Bài 1 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Quảng cáo

Đề bài

 Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh cấu tạo phân tử của ADN và ARN về số mạch, các loại đơn phân

Lời giải chi tiết

Điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài