Bài 1 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9:Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo hóa học của phân tử ADN

Lời giải chi tiết

Đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN:

+ ADN là một loại axit nucleic, cấu tạo bởi các nguyên tố C, H, O, N và P

+ ADN là đại phân tử có khối lượng và kích thước lớn

+ ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân là các nuclêôtit A (ađênin), T (timin), G (guanine), X (xitôzin).

+ Các nucleotit liên kết với nhau theo chiều dọc, tạo nên các mạch của phân tử ADN

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close