Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

Về tổ chức bộ máy quan lại thời Trần,

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 51 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close