Em hãy trình bày vài nét về tình hình xã hội thời Trần

Từ đó nêu nhận xét về xã hội thời Trần sau chiến tranh phân hoá sâu sắc hơn trước chiến tranh.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy trình bày vài nét về tình hình xã hội thời Trần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 70 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Vài nét về tình hình xã hội thời Trần, ta có bảng sau:

=> Như vậy, xã hội thời Trần sau chiến tranh ngày càng phân hoá sâu sắc với nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau.

Loigiaihay.com


Quảng cáo
list
close
Gửi bài