Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 25, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước:

- Chọn Cổ Loa làm kinh đô.

- Bỏ chức Tiết độ sứ của chính quyền phương Bắc, thiết lập một bộ máy cai trị mới từ trung ương đến địa phương

- Quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close