Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI - XVII

Các cuộc chiến tranh phong kiến kéo dài, đất nước bị chia cắt để rút ra nhận xét.

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI - XVII?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức cả bài để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI - XVII vô cùng hỗn loạn:

- Chính trị:  tình trạng bất ổn định, chiến tranh liên miên. Đất nước bị chia cắt kéo dài.

- Xã hội:  đời sống nhân dân đói khổ, lầm than, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt => bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close