Em có nhận xét gì về phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII ?

nêu lên tính chất chống phonq kiến (chính quyền Lê — Trịnh, địa chủ, quan lại) quyết liệt và quy mô rộng lớn của phong trào.

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 117-119 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Quy mô: diễn ra quyết liệt trên đại bàn rộng khắp, trong phạm vi cả nước nhưng các phong trào còn mang tính địa phương chưa tạo thành phong trào chung.

- Thời gian: diễn ra lâu dài, liên tục, có những cuộc khởi nghĩa kéo dài đến 30 năm.

- Mục đích đấu tranh: chống chính quyền Lê - Trịnh, địa chủ, quan lại, ổn định đời sống.

- Lực lượng: thu hút được đông đảo lực lượng tham gia, nông dân là lực lượng đông đảo nhất.

- Đặc điểm: diễn ra lẻ tẻ, phân tán, tự phát, chưa có sự lãnh đạo thống nhất.

- Tính chất: mang tính chất phong kiến.

- Kết quả: đều thất bại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài