Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai?

Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 61 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

- Kết quả của cuộc kháng chiến: Quân dân nhà Trần đã đánh tan 50 vạn quân Nguyên, một đạo quân hùng mạnh bậc nhất thế giới hồi đó, đưa đất nước trở lại thái bình.

- Nhận xét:

+ Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên quyết đánh giặc của quân dân nhà Trần, thể hiện "Hào khí Đông A" của nước Đại Việt thời đó.

+ Đất nước trở lại thái bình, nhân dân phấn khởi, hăng hái tham gia sản xuất, xây dựng đất nước.

+ Uy tín và lòng tin của nhân dân đối với vua quan nhà Trần ngày càng được nâng cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close