Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 139 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Đời sống của các tầng lớp nhân dân dưới triều Nguyễn cực khổ do:

- Địa chủ, cường hào chiếm đoạt ruộng đất.

- Quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề.

- Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi.

=> Nhân dân căm phẫn, bất bình, mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt, nên họ nổi dậy đấu tranh chống chính quyền nhà Nguyễn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài