Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?

Hạn chế và sai lầm lớn nhất của ông là để đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh do đường lối kháng chiến sai lầm và cũng do những hạn chế trong cuộc cải cách của ông.

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk, báo chí, internet để đánh giá, nhận xét. 

Lời giải chi tiết

- Hồ Quý Ly là một nhà yêu nước có tài năng, có hoài bão, tiến bộ, là một trong những nhà cải cách nổi tiếng trong lịch sử nước ta thời phong kiến.

- Tuy nhiên những cải cách đó không phù hợp với hoàn cảnh ->  thất bại.

- Có năng lực nhưng không được lòng dân và để mất nước vào tay giặc Minh

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close