Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa như thế nào

cần căn cứ vào chủ trương của ông đối với nhà Thanh và kết quả của chủ trương đó

Quảng cáo

Đề bài

Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 133 để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

* Đường lối ngoại giao của Vua Quang Trung:

- Đối với nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

- Đối với Lê Duy Chỉ ở phía Bắc, Nguyễn Ánh ở phía Nam: kiên quyết tiến quân, tiêu diệt hoàn toàn.

* Ý nghĩa:

- Tránh tình trạng nội chiến, chia cắt đất nước.

- Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, tạo hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh.

- Thể hiện sức mạnh của đất nước Đại Việt thời đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close