Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1

Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1

Quảng cáo

Đề bài

Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1. Sau đó buộc túm miệng túi lại.

- Cái gì đã làm cho túi ni lông căng phồng?

- Điều đó chứng tỏ xung quanh chúng ta có gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy thực hành và trả lời cái gì làm cho túi ni lông căng phồng.

Lời giải chi tiết

+ Những túi ni lông phồng lên như đựng gì bên trong.

+  Không khí tràn vào miệng túi và khi ta buộc lại nó phồng lên.

+ Điều đó chứng tỏ xung quanh ta có không khí.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài