Dựa vào lược đồ trang 60, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 với năm 1914

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ trang 60, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 với năm 1914.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ trong sgk Lịch sử 11 trang 59, 60 để phân tích, so sánh. 

Lời giải chi tiết

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, bản đồ chính trị châu Âu có nhiều biến đổi so với năm 1914: 

- Đức mất toàn bộ thuộc địa của mình. Đức còn phải trả lại cho Bỉ, Đan Mạch và Ba Lan một số vùng đất đai mà trước đây Đức chiếm và sáp nhập vào lãnh thổ của mình. Diện tích nước Đức so với trước chiến tranh giảm đi 1/3. Nước Ba Lan sau chiến tranh đã có một lối hẹp thông ra biển Ban Tích.

- Tại miền Trung Âu, đế quốc Áo - Hung tan rã và các quốc gia mới đã ra đời là Tiệp Khắc, Áo, Hungari. Lãnh thổ của Ru-ma-ni được mở rộng hơn.

- Trên miền Tây bán đảo Bancăng, nước Nam Tư cũng đã xuất hiện trên cơ sở sự thống nhất lãnh thổ giữa Xecbi và một số vùng đất đai của người Slavơ tại miền Nam đế quốc Áo - Hung trước đây.

- Đế quốc Nga không còn mà thay vào đó là các nước như: Lít-va, Lat-vi-a, E-xtô-ni-a, Phần Lan và Liên Xô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close