Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.

Lời giải chi tiết

- Các chất khoáng vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp ở đất đến nơi có nồng độ cao ở rễ.

- Hấp thụ mang tính chọn lọc, ngược chiều gradient nồng độ.

- Có sự tham gia của ATP và chất trung gian (chất mang).

- Hấp thụ chủ động các chất khoáng là do màng sinh chất là màng sống có tính chọn lọc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài