Quan sát hình 3.3,hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun trên lá ion nào trong ba loại ion cho dưới đây để lá cây xanh lại?

Quan sát hình 3.3,hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun trên lá ion nào trong ba loại ion cho dưới đây để lá cây xanh lại?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 3.3, hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun trên lá ion nào trong ba loại ion cho dưới đây để lá cây xanh lại?

Lời giải chi tiết

Mg2+, do Mg là thành phần cấu tạo nên diệp lục và tham gia vào hoạt hóa các enzim, làm cho lá cây xanh lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài