Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 (phần hô hấp tế bào), hãy trình bày các giai đoạn của quá trình hô hấp.

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 (phần hô hấp tế bào), hãy trình bày các giai đoạn của quá trình hô hấp.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 (phần hô hấp tế bào), hãy trình bày các giai đoạn của quá trình hô hấp.

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1: Đường phân, xảy ra trong tế bào chất.

- Giai đoạn 2: Hô hấp hiếu khí (có O2), hoặc phân giải kị khí (không có O2)

- Giai đoạn 3: Chuỗi chuyền electron

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 11. Hô hấp ở thực vật
Quảng cáo
list
close
Gửi bài