Dựa vào các nhân tố trên hãy nêu cách tính lượng phân bón nitơ cần thiết cho một thu hoạch định trước.

Dựa vào các nhân tố trên hãy nêu cách tính lượng phân bón nitơ cần thiết cho một thu hoạch định trước. Cho biết: nhu cầu dinh dưỡng đối với nitơ của lúa là 14g nitơ/kg chất khô, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất = 0. Hệ số sử dụng phân bón 60% và để có một thu hoạch là 15 tấn/ha.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào các nhân tố trên hãy nêu cách tính lượng phân bón nitơ cần thiết cho một thu hoạch định trước. Cho biết: nhu cầu dinh dưỡng đối với nitơ của lúa là 14g nitơ/kg chất khô, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất = 0. Hệ số sử dụng phân bón 60% và để có một thu hoạch là 15 tấn/ha.

Lời giải chi tiết

Gọi x (g) nito cần có để tổng hợp 15000 kg chất khô

Số gam nitơ cây cần: (15000.14): 1 = 210000(g) = 210 kg

Hệ số sử dụng phân bón 60%

Cứ bón 100kg nitơ thì cây sử dụng được 60kg, bón y (kg) nitơ thì cây sử dụng được 210kg

Số (g) nitơ cần bón: (210.100): 60 = 350 kg/ha

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close