Câu 5 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Khi lá cây bị vàng (do thiếu chất diệp lục). Nhóm nguyên tố khoáng nào liên quan đến hiện tượng này?

A. P, K, Fe

B. S, P, K.

C. N, Mg, Fe.

D. N, K, Mn.

E. P, K, Mn.

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

loigiaihay.com

Quảng cáo
close