Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Tóm tắt mục 1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

- Đời sống nhân dân, nhất là nông dân ngày càng cực khổ.

- Địa chủ cường hào chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng, tô thuế nặng nề.

- Nạn đói, dịch bệnh hoành hành khắp nơi.

=> Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

ND chính

Nét chính về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài