Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Tóm tắt mục 1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

- Đời sống nhân dân, nhất là nông dân ngày càng cực khổ.

- Địa chủ cường hào chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng, tô thuế nặng nề.

- Nạn đói, dịch bệnh hoành hành khắp nơi.

=> Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

ND chính

Nét chính về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close