Quảng cáo
 • Bài tập 2 trang 18 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tìm đọc một số truyện khoa học viễn tưởng. Ghi vào nhật kí đọc sách những thông tin, ý tưởng cơ bản về thế giới viễn tưởng và một số điểm đáng chú ý về không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, tình huống... trong một truyện khoa học viễn tưởng đã đọc.

  Xem lời giải
 • Bài tập 1 trang 18 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tìm đọc một số câu tục ngữ, truyện ngụ ngôn. Ghi vào nhật kí đọc sách những hiểu biết, kinh nghiệm được rút ra từ các câu tục ngữ đã đọc, số lượng câu, chữ và các tiếng gieo vần với nhau trong các câu tục ngữ đó; bài học cuộc sống và một số điểm đáng chú ý về chủ đề, cốt truyện, nhân vật, tình huống của truyện ngụ ngôn đã đọc.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo