Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Đề bài

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

a) - Con người, thực vật, động vật,...

    - Làng xóm, đồng ruộng, công cụ làm ruộng, một số phương tiện giao thông...

    - Nước, không khí, ánh sáng, đất 

c) - Thực vật, động vật,...(sống trên cạn và dưới nước)

   - Nước, không khí, ánh sáng, đất,...

b) - Con người, thực vật, động vật,...

    - Nhà cửa, phố xá, nhà máy, các phương tiện giao thông

    - Nước, không khí, ánh sáng, đất  

d) - Thực vật, động vật, ... (sống dưới nước)

   - Nước, không khí, ánh sáng, đất,...

Lời giải chi tiết

a - 3

b - 4

c - 1

d - 2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close