Lí thuyết bài 62: Môi trường

Môi trường bao gồm những thành phần tự nhiên như địa hình, khí hậu, con người, động vật, thực vật…

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

- Môi trường bao gồm những thành phần tự nhiên như địa hình, khí hậu, con người, động vật, thực vật…và những thành phần do con người tạo ra như làng mạc, thành phố, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất,…

- Môi trường là những gì có xung quanh ta bao gồm: Những thành phần tự nhiên như: địa hình, khí hậu, con người, động vật, thực vật…Những thành phần nhân tạo như làng mạc,thành phố, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close