Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Tóm tắt mục 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

- Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm và Phạm Bạch Hổ tiến đánh các sứ quân khác.

* Kết quả:

- Các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng.

- Tình trạng cát cứ chấm dứt.

- Cuối năm 967, đất nước được thống nhất.

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.

- Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

- Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Bạch Hổ.

* Ý nghĩa: Thống nhất đất nước, tạo điều kiện hòa bình để xây dựng đất nước.

ND chính

Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước: kết quả, nguyên nhân, ý nghĩa.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close