Quảng cáo
  • pic

    Phân tích truyện Đeo nhạc cho mèo

    Ba tiếng hội đồng chuột là tiếng cười châm biếm, chế giễu của dân gian. Truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo cũng là một trong những chuyện hội đồng chuột ấy.