Quảng cáo
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

  Đề thi giữa kì 1 Văn 8 bộ sách kết nối tri thức đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

  Đề thi giữa kì 1 Văn 8 bộ sách kết nối tri thức đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

  Đề thi giữa kì 1 Văn 8 bộ sách kết nối tri thức đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

  Đề thi giữa kì 1 Văn 8 bộ sách kết nối tri thức đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

  Đề thi giữa kì 1 Văn 8 bộ sách kết nối tri thức đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

  Xem chi tiết
 • Tổng hợp 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 Văn 8 Kết nối tri thức

  Tổng hợp 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 Văn 8 kết nối tri thức có đáp án

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 6

  Đề thi giữa kì 1 Văn 8 bộ sách kết nối tri thức đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 7

  Đề thi giữa kì 1 Văn 8 bộ sách kết nối tri thức đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 8

  Đề thi giữa kì 1 Văn 8 bộ sách kết nối tri thức đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

  Xem chi tiết