Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Vì sự bình đẳng dân chủ trong giáo dục) – Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) – Tiếng Việt 1

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ chấm g hay gh?

...ặm cỏ

...ói ...ém

...i nhớ

...ặp ...

yêu ...ét

củ ...ừng

...ê ...ớm

cái ....ối

 

Bài 2: Điền vào chỗ chấm âm, âng hay ân?

v...` trăng

giấy th...´

nhà cao t...`

múa l...

học v...

bé ra s... chơi

trời r... mát

ng...’ ngơ

 

Bài 3: c, k hay qu?

...ông viên

...ính cận

...ả bưởi

yêu ...ý

...e ...em

...iên nhẫn

...ánh diều

...éo ...o

 

Bài 4: Khoanh vào tiếng có vần khác với các tiếng cùng dòng

kiếm

nghiêm

mềm

xiêm

viêm

lim

 

Bài 5: Nối (để tạo thành câu có nghĩa)

Bài 6: Đọc và khoanh vào ý trả lời đúng:

            Lá sen màu xanh mát. Lá cao lá thấp chen nhau, phủ khắp mặt đầm. Hoa sen đua nhau vươn cao. Khi nở cánh hoa đỏ nhạt xòe ra phô đài sen và nhị vàng. Hương sen ngan ngát thanh khiết. Đài sen khi già thì dẹt lại xanh thẫm.

Câu 1: Hương sen như thế nào?

a. thơm mát

b. ngan ngát

c. ngan ngát, thanh khiết

 

Câu 2: Nối (cho đúng với nội dung bài đọc)

 

Bài 7: Viết:

- chăn dạ

- khắp vườn

- ghế ngồi

- trông nhà

- giúp đỡ

Lời giải chi tiết

Bài 1:

gặm cỏ

gói ghém

ghi nhớ

gặp g

yêu ghét

củ gừng

ghê gớm

cái gối

 

Bài 2:

vầng trăng

giấy thấm

nhà cao tầng

múa lân

học vần

bé ra sân chơi

trời râm mát

ngẩn ngơ

 

Bài 3:

công viên

kính cận

quả bưởi

yêu quý

que kem

kiên nhẫn

cánh diều

kéo co

 

Bài 4:

mềm, lim

Bài 5:

'

Bài 6:

Câu 1: c. ngan ngát, thanh khiết

Câu 2:

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close