Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • pic

  Bài 2 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)?

 • pic

  Bài 4 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

 • pic

  Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 SBT sử 9

  Giải đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 sách bài tập Lịch sử 9 trang 100. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Gửi bài