Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 7 - Đề số 3 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (6,0 điểm). Lập bảng tóm tắt những đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến phương Đông, phương Tây và rút ra nhận xét.

Câu 2 (1,5 điểm). Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

Câu 3 (2,5 điểm). Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai của quân dân nhà Trần?

Lời giải chi tiết

Câu 1. Lập bảng tóm tắt những đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến phương Đông, phương Tây và rút ra nhận xét.

Những đặc điểm cơ bản

Xã hội phong kiến phương Đông

Xã hội phong kiến phương Tây

Nhận xét

Thời kì hình thành

Từ thế kỉ III TCN đến khoảng thế kỉ X.

Từ thế kỉ V đến thế kỉ X.

Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến sớm hơn.

Thời kì phát triển

 Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

 Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV.

 Phương Đông phát triển chậm chạp hơn.

Thời kì khủng hoảng và suy vong

 Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

 Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XVII.

 Các nước phương Đông quá trình khủng hoảng suy vong kéo dài hơn.

Cơ sở kinh tế

 Nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn.

 Nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa phong kiến.

 Cư dân sống chủ yếu đều nhờ vào nông nghiệp, chăn nuôi, nghề thủ công.

Các giai cấp cơ bản

 Địa chủ và nông dân lính canh

 Lãnh chúa và nông nô.

 Địa chủ, lãnh chúa giao ruộng cho nông dân hoăc nông nô cày cấy rồi thu tô.

Phương thức bóc lột.

 Bằng địa tô.

 Bằng địa tô.

 Nông dân hoặc nông nô đều cực khổ.

Câu 2. Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

- Tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

- Ban hành bộ luật Hình thư.

- Xây dựng quân đội vững mạnh gồm 2 bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

- Thi hành chính sách “ngụ binh ư nông” (gửi binh ở nhà nông).

- Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc thiểu sổ.

Câu 3. Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai của quân dân nhà Trần?

- Địch sử dụng một lực lượng rất lớn gồm 50 vạn quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc đó, phối hợp đánh từ hai mặt phía bắc đánh xuống, phía nam đánh từ Cham-pa lên, tạo thành thế "gọng kìm" bao vây, tiêu diệt quân ta, với quyết tâm cao hòng chiếm cho được Đại Việt.

- Nhà Trần thực hiện chủ trương: vừa cản giặc vừa rút quân, tránh thế mạnh ban đầu của địch để bảo toàn lực lượng, thực hiện"vườn không nhà trống" để quân Nguyên gặp nhiều khó khăn về lương thảo, chớp thời cơ nhà Trần mở cuộc phản công (5 - 1285) giành thắng lợi đánh tan tành hơn 50 vạn quân Nguyên, một đạo quân mạnh bậc nhất thế giới lúc đó. Đất nước sạch bóng quân thù.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close