Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Giả sử các gen trội là có lợi, tổ hợp gen nào sau đây có thể tạo ra ưu thế lai tốt nhất?

A. Aabbdd                             B. AaBbdd

C. AaBbDd                            D. AabbDD.

Câu 2. Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp các cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ.

B. Tập hợp cá trong Hồ Tây, Hà Nội.

C. Tập hợp ốc bươu vàng trong một ruộng lúa.

D. Tập hợp cá trắm cỏ trong một cái ao.

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây là đúng về lá cây ưa sáng?

A. Phiên lá rộng, màu xanh sẫm.

B. Phiến lá dày, rộng, màu xanh nhạt,

C. Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.

D. Phiến lá hẹp, mỏng, màu xanh sẫm.

Câu 4. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần sau:

A. Thành phần vô sinh

B. Thành phần hữu sinh

C. Sinh vật tiêu thụ

D. Thành phần vô sinh và hữu sinh.

Câu 5. Tài nguyên nào sau đây thuộc dạng tài nguyên không tái sinh:

A.  Tài nguyên khoáng sản.

B. Tài nguyên đât.

C. Tài nguyên rừng 

D. Tài nguyên sinh vật.

Câu 6. Đặc trưng nào sau đây không có ở quần thể?

A. Thành phần nhóm tuổi.

B. Độ đa dạng,

C. Tỉ lệ giới tính.

D. Mật độ cá thể.

Câu 7. Ở một quần thể ngô, thế hệ xuất phát (P) cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 100%. Nếu cho P tự thụ phấn bắt buộc thì sau một thế hệ, cây có kiểu gen đồng hợp ở đời F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 18,75%                              B. 50%.

C. 25%.                                  D. 87,5%

Câu 8. Nhận xét nào sau đây là đúng về hiện tượng thoái hóa giống?

A. Đời con F1 sinh sản nhanh, sức sống kém.

B. Con lai F1 có khả năng sinh sàn tốt, năng suất cao.

C. Thế hệ con sinh ra có sức sống giảm sút, năng suất thấp.

D. Thế hệ con có sức sống kém, năng suất cao.

Câu 9. Cho các hiện tượng sau:

1. Các cây thông gần nhau liền rễ với nhau;

2. Ve, bét sống trên lưng trâu;

3. Một số loài cá mập ăn thịt chính con của chúng;

4. Hải quỳ sống chung với cua biển;

5. Cá ép bám vào mai rùa biển để được mang đi xa; tìm thức ăn và lấy nguồn ôxi;

6. Cây nắp ấm bắt một số loài sâu bọ.

a) Hãy cho biết mỗi hiện tượng trên thuộc mối quan hệ sinh thái nào?

b) So sánh mối quan hệ ở hiện tượng (4) và (5).

Câu 10. a) Thế nào là một lưới thức ăn?

b) Cho một quần xã sinh vật gồm các loài sau: Thực vật, rắn, châu chấu, chuột, sâu hại thực vật, ếch, chim ăn sâu, cú mèo, vi sinh vật phân giải.

- Thiết lập sơ đồ lưới thức ăn từ các loài sinh vật trong quần xã nói trên?

- Loại bỏ mắt xích nào trong quần xã trên thì quần xã bị ảnh hưởng nhiêu nhất? Giải thích.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

C

B

C

D

A

B

B

C

 

Câu 1

Tổ hợp gen chứa nhiều cặp gen dị hợp sẽ có ưu thế lai cao

Chọn C

Câu 2

Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thế cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điếm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
Tập hợp cá trong Hồ Tây không phải là 1 quần thể vì gồm nhiều loài cá khác nhau

Chọn B

Câu 3 

Lá cây ưa sáng có phiến lá hẹp, màu xanh nhạt và dày

Chọn C

Câu 4

Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần sau: Thành phần vô sinh (sinh cảnh) và hữu sinh (quần xã)

Chọn D

Câu 5 

Tài nguyên khoáng sản là tài nguyên không tái sinh

Chọn A

Câu 6 

Quần thể không có đặc trưng độ đa dạng, đây là đặc trưng của quần xã

Chọn B

Câu 7 

Sau 1 thế hệ tự thụ phấn: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa → tỷ lệ đồng hợp: 50%

Chọn B

Câu 8 

Thoái hoá giống: thế hệ con sinh ra có sức sống giảm sút, năng suất thấp.

Chọn C

Câu 9

a. 1. Hỗ trợ cùng loài

2. Ký sinh

3. Cạnh tranh cùng loài

4. cộng sinh

5. hội sinh

6. sinh vật ăn sinh vật

b. mối quan hệ 4 và 5

+ giống nhau: đều là quan hệ hỗ trợ

+ khác nhau: Cộng sinh : cả 2 loài đều có lợi ; hội sinh : chỉ 1 loài có lợi, loài kia không có lợi hoặc có hại

Câu 10 

a. Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung

B. Lưới thức ăn có thể là

Nếu loại bỏ thực vật thì lưới thức ăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì thực vật là sinh vật sản xuất.

Nguồn: sưu tầm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close