Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. So sánh hình thức sinh sản bằng cách nhân đôi ở vi khuẩn và động vật đơn bào .

Câu 2. Nêu chiều hướng tiến hóa chung trong sinh sản hữu tính của động vật.

Câu 3. Cho biết sự giống nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sản.

Câu 4. Ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các loài.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

Câu 1:

* Giống nhau: Đều là hình thức phân đôi cơ thể mẹ thành hai cơ thể con, tng đó có sự phân chia vật chất di truyền , tế bào chất,…

*Khác nhau:

Nhân đôi ở vi khuẩn

Nhân đôi ở động vật đơn bào

 Vi khuẩn là sin vật nhân sơ, sự phân đôi trực phân , không hình thành thoi phân bào. Nhân và tế bào chất phân đôi cùng lúc. Vật chất di truyền , tế bào chất,… phân chia ngẫu nhiên nên các tế bào con nhận được không đều nhau.

Động vật đơn bào , sự phân đôi gián phân, có hìn tành thoi phân bào. Nhân tế bào phân đôi trước, vật chất di truyền phân chia đều nhau cho hai tế bào con.

Câu 2:

- Về cơ quan sinh sản: từ động vật chưa có cơ quan sinh sản đến có cơ quan sinh sản; từ cơ quan sinh sản đơngiản đến cơ quan sinh sản phúc tạp; từ hai cơ quan sinh sản đực và cái cùng nằm trên một cơ thể ( lưỡng tính) đến nằm trên hai cơ thể riêng biệt ( đơn tính ).

- Về phương thức thụ tinh: tù thụ tinh bằng tiếp hợp ( ở động vật không có cơ quan sinh sản ) đến tự phối ( giao tử đực và cái nằm trên cùng một cơ thể thụ tinh với nhau) rồi đến giao phối là tiến hóa nhất.

- Về hình thức thụ tinh: thụ tinh ngoài có hiệu suất thấp đến thụ tinh trong có hiệu suất cao.

- Về hình thức sinh sản: từ đẻ trứng ( phôi được nuôi bằng chất dinh dưỡng có sẵn tng noãn hoàng) đến đẻ con ( nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho bào thai ổn định từ mẹ) bào thai phát triển tốt hơn.

- Về chăm sóc và bảo vệ con: từ chỗ con sinh ta không được nuôi dưỡng nên có khả năng sống sót thấp đến sinh ra được nuôi dưỡng nên có khả năng sống sót cao.

Câu 3:

* Giống nhau: cơ thể con hình thành do tế bào của cơ thể mẹ nguyên phân nên có kiểu gen giống cơ thể mẹ. Không có giảm phân và thụ tinh.

* Khác nhau :

- Phân đôi : dựa trên phân hcia đơn giản tế bào chất và nhân như phân bào nguyên phân hay trực phân.

- Nảy chồi: dữa trên nguyên tắc nguyên phân nhiều lần để tạo nên chồi non, sau đó chồi non tách ra thành cơ thể mới.

- Phân mảnh: dựa trên mảnh vụn cơ thể , các mảnh này nguyên phân để thành cơ thể mới

- Trinh sản: dựa trên phân chia tế bào trứng (n) ( không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần thành cơ thể mới đơn bội.

Câu 4:

Mang thai và sinh con ở thú

Sinh con qua đẻ trứng

- Ở thú, thai nhi nằm trong bụng mẹ nên được bảo vệ tốt trước kẻ thù ăn thịt hay các tác nhân gây bệnh khác như vi khuẩn, nhiệt độ,…

- Mang thai ở thú, nguốn cung cấp chất dinh dưỡng cho bào thai ổn định từ mẹ nên bào thai phát triển tốt.

- Phôi phát triển trong trứng nên sự bảo vệ kém hơn. Trứng và con non dễ bị tấn công bởi  kẻ thù.

- Phôi thai phát triển nhờ chất dinh dưỡng có sẵn trong noãn hoàn.

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close