Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Ghép cành khác với chiết cành ở điểm nào ?

Câu 2. Cho biết những biến đổi về mặt hình thái và sinh lí khi quả chín .

Câu 3. Trình bày chiều hướng tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính ở thực vật.

Câu 4.  Vi sao quả mít đóng cọc rồi đem phơi nắng thì chín nhanh hơn ? Vì sao trái cây khi bị sâu đục vào ruột thì chín nhanh hơn ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Ghép cành

Chiết cành

- Ghép cành là lấy một đoạn thân, cành, chồi của một cây này ghép lên thân hay gốc của một cây khác, sao cho phần vỏ có các mô tương đồng tiếp xúc và ăn khớp với nhau.

- Có thể ghép cây cùng loài hay khác loài nên phần ghép mang đặc tính khác với phần gốc ghép.

- Chiết cành là chọn cành khỏe, gọt lớp vỏ bọc, bọc đất mùn quanh lớp vỏ bọc hay ghim giữ phần vỏ bóc xuống đất mặt, đợi khi ra rễ cắt rời cành đem trồng.

- Chiết cành từ một cành tạo ra cây mới nên cây mới có đặc tính di truyền giống mẹ.

Câu 2:

- Khi quả đạt kích thước cực đại, những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ.

- Có sự biến đổi màu sắc: diệp lục giảm đi, carotenoit ( gồm caroten và xantophyl) lại được tổng hợp thêm.

- Mùi vị do biến đổi các chất thơm có bản chất este, anđehit, xêton, các chất ancaloit và axit hữu cơ giảm đi, còn fructôzơ , saccarôzơ tăng lên, etilen hình thành.

- Khi quả chín, pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân hủy, các tế bào rời nhau, xenlulôzơ ở thành tế bào bị thủy phân làm tế bào của vỏ và ruột mềm ra.

Câu 3:

Sự tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở thực vật được thể hiện ở:

- Từ chưa có cơ quan sinh sản đến có cơ quan sinh sản ( rêu, hạt trần, hạt kín).

-Sự phân hóa giới tính ngày càng rõ: từ cơ thể lưỡng tính đến cơ thể đơn tính . Điều này có liên quan đến sự tiến hóa tong hình thức thụ phấn: từ tự thụ phấn đến thụ  phấn chéo.

-Trong sự thụ tinh: từ thụ tinh nhờ nước ở rêu, dương xỉ đến không lệ thuộc vào nước nhu7hat5 trần và hạt kín.

- Từ hạt không được bảo vệ ( hạt trần) đến hạt được bào vệ ( hạt kín).

- Tóm lại, sự tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở thực vật là nâng cao hiệu quả thụ tinh, bảo vệ phôi, giúp phôi phát triển tốt hơn và khi nảy mầm có sức sống cao hơn, phát tán rộng hơn.

Câu 4:

- Quả mít cũng như các loại trái cây khác, khi đề ngoài nắng thì chín nhanh hơn vì ngoài nắng nhiệt độ cao làm các enzym hoạt động mạnh, sự biến đổi diễn ra nhanh.

-Quả mít khi đóng cọc cũng như các trái cây khác bị sâu đục ruột thì chín nhanh hơn vì ôxi

Tiếp xúc với các phần trong của quả, quá trình hô hấp cũng như oxi hóa khác diễn ra nhanh hơn.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close