Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1.(2,5 điểm) Nêu và vẽ sơ đồ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi trường trong.

Câu 2.(2,5 điểm) Tìm nội dung phù hợp điền vào ô ưống để hoàn chính bảng sau:

Các pha trong một chu kì tim

Hoạt động của van trong các pha

Sư vân chuyển của máu

Van nhĩ - thất

Van động mạch

Pha nhĩ co

 

 

 

Pha thất co

 

 

 

Pha dãn chung

 

 

 

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1.(1,5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Các tơ máu được hình thành từ yếu tố nào?

A. Hồng cầu

B. Prôtêin trong huyết thanh 

C. Bạch cầu và tiểu cầu

D. Cả A và B.

2. Hiện tượng đông máu diễn ra như thế nào?

A. Các hồng cầu trong máu dính lại thành cục

B. Máu chảy ra khỏi mạch đọng lại thành cục

C. Các tế bào máu bị phá vỡ

D. Cả A và B

3. Chọn câu sai trong các câu sau :

A. Tế bào limphô T phá huỷ các tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn, virut bằng cách tiết ra các prồtêin đặc hiệu làm tan màng tế bào bị nhiễm đó.

B. Các bạch cầu tạo ra hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể bằng cách thực bào (do các bạch cầu trung tính và đại thực bào thực hiện).

C. Các bạch cầu phá huỷ tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh (do tế bào limphô T thực hiện) để bảo vệ cơ thể.

D. Tế bào limphô T nuốt và tiêu hoá các tế bào bị nhiễm bệnh để bảo vệ cơ thể.

Câu 2.(2 điểm)

Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3,... để hoàn chỉnh các câu sau :

Các bạch cầu tham gia ...(l)…. bằng các cơ chế thực bào, tạo kháng thể để ...(2)... kháng nguyên, phá huỷ các tế bào đã ...(3)...

Miễn dịch là khả năng cơ thể ...(4).. một số bệnh nào đó. Miễn dịch có thể là miễn dịch tự nhiên hay nhân tạo.

Câu 3.(1,5 điểm) Chọn cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau :

Đông máu là một cơ chế bảo vệ cơ thể ....(1).............. sự đông máu có vai tròquan trọng của….(2) …….Khi truyền máu cần ………..(3)………để tránh tai biến.

a. tiểu cầu       c. chống mất máu

b. bạch cầu     d. xét nghiệm

Lời giải chi tiết

1. Phần tư luân (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm )

- Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết.

- Môi trường trong của cơ thể giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất.

- Môi trường trong thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài thông qua các hệ cơ quan như da, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết.

Mối quan hệ giữa các thành phần trong môi trường trong được thể hiện qua sơ

đồ sau:                                              

 

Câu 2.(2,5 điểm)

Các pha trong một chu kì tim

Hoạt động của các van trong các pha

Sự vận chuyển của máu

Van nhĩ - thất

Van động mạch

Pha nhĩ co

Mở

Đóng

Từ tâm nhĩ vào tâm thất

Pha thất co

Đóng

Mở

Từ tâm thất vào động mạch

Pha dãn chung

Mở

Đóng

Từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ rồi vào tâm thất


II. 
Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

1

2

3

B

B

D

1. Các tơ máu được hình thành từ prôtêin trong huyết thanh 

Chọn B

2. Hiện tượng đông máu: Máu chảy ra khỏi mạch đọng lại thành cục

Chọn B

3. Ý sai là D

Câu 2.(2 điếm)

1. bảo vệ cơ thể;     

2. vô hiệu hoá;

3. bị miễn dịch;     

4. không bị mắc.

Câu 3.(1,5 điểm)

1

2

3

c

a

d

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close