Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ?

Câu 2. Thế nào là thụ tinh kép ?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nảy mầm trên núm nhụy. Có hai hình thức thụ phấn là: tự thụ phấn và giao phấn .

- Tự thụ phấn : nếu hạt phấn từ nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn rơi vào mọt núm nhị cảu một hoa  khác trên cùng một cây và nảy mầm. Tự thụ phấn là sự kết hợp giữa hai bộ gen có cùng nguốn gốc.

- Thụ phấn chéo: nếu hạt phấn của nhị rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm. Trong thụ phấn chéo 2 bộ gen được kết hợp có nguồn gốc khác nhau.

Câu 2: 

Thụ tinh kép là sự hợp nhất của hai nhân tinh trùng đồng thời với nhân của tế bào trứng ( n) và với nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi tạo nên nhân tam bội (3n)  phát triển thành nội nhũ.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close