Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: (3 điểm) Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Câu 2: (7 điểm) Sau hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (5-1941), công tác chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa được tiến hành như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 89, lý giải. 

Cách giải:

Nhật đảo chính Pháp, vì:

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-gôn trở về Pa-ri.

- Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật bị nguy khốn trước đòn tấn công dồn dập của quân Anh - Mĩ cả ở trên biển và trên bộ.

- Quân Pháp ờ Đông Dương ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ.

=> Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương.

Câu 2:

Phương pháp: thống kê, tóm tắt những ý chính. 

Cách giải:

* Về chủ trương:

- Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết.

- Chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh" gọi tắt là Việt Minh.

* Lực lượng chính trị: Vận động quần chúng tham gia Mặt trận Việt Minh:

- Cao Bằng là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có 3 châu "hoàn toàn".

- Ở Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố lớn, hầu hết các hội phản đế chuyển thành hội cứu quốc.

- Đảng tranh thủ tập hợp rộng rãi các lực lượng quần chúng khác như học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức vào mặt trận cứu nước.

* Lực lượng vũ trang:

- Những đội du kích hoạt động ở căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai thống nhất thành Trung đội Cứu quốc quân I (14 - 2 - 1941).

- Trung đội Cứu quốc quân II (15 - 9 - 1941), Trung đội Cứu quốc quân III (25 - 2 - 1944) ra đời.

- Ngày 22 - 12 - 1944, đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập.

* Căn cứ địa cách mạng:

- Xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.

- Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close