Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 11 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 11 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: (4 điểm) Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Câu 2: (6 điểm) Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền Nguyễn, Lê, Trịnh?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 117, 118.

Cách giải:

* Ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút:

- Là một trong những trận thuỷ chiến lớn và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

- Chiến thắng chống quân xâm lược Xiêm đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới. Từ đây, phong trào Tây Sơn trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc.
Câu 2:

Phương pháp: phân tích, lí giải. 

Cách giải:

Quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền vua Lê, chúa Trịnh và chúa Nguyễn do yếu tố

- Nghĩa quân Tây Sơn ngay từ những ngày đầu dấy binh khởi nghĩa đã được lòng dân, được quần chúng nhân dân ủng hộ.

- Nghĩa quân được đặt dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh khác như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp,... với đường lối đúng đắn, đưa ra khẩu hiệu “Phù Lê diệt Trịnh” để thu hút lực lượng dân dân tham gia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close