Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Nhà Lê bắt đầu suy yếu từ khi nào?

A. đầu thế kỉ XVI.

B. đầu thế kỉ XV.

C. giữa thế kỉ XVI.

D. giữa thế kỉ XV

Câu 2. Những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam ở đầu thế kỉ XVI bao gồm

A. nông dân với địa chủ, nhân dân với thực dân xâm lược

B. nhân dân với phong kiến, nhân dân với phong kiến phương Bắc.

C. nông dân với địa chủ, nhân dân với nhà nước phong kiến

D. nhân dân với phong kiến, nông dân với tư sản.

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào diễn ra vào năm 1516 ở vùng Đông Triều (Quảng Ninh)?

A. Khởi nghĩa Trần Tuân.

B. Khởi nghĩa Trần Cảo.

C. Khởi nghĩa Phùng Chương.

D. Khởi nghĩa Trịnh Hưng

Câu 4. Năm 1527 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử Việt Nam?

A. Triều đình nhà Lê suy yếu.

B. Chính quyền Đàng Ngoài được thành lập.

C. Chính quyền Đàng Trong được thành lập.

D. Mạc Đăng Đung lập ra triều Mạc.

Câu 5. Nội dung nào không minh chứng cho sự suy yếu của nhà Lê sơ từ đầu thế kỉ XVI?

A.  Nội bộ triều đình chia rẽ, chia bè kéo cánh.

B. Vua quan ăn chơi, xây dựng cung điện nguy nga.

C. Quý tộc, ngoại thích giết hại công thần.

D. Mạc Đăng Dung lập nên nhà Mạc.

Câu 6. Cho đoạn tư liệu sau:
Năm 1512, đại hạn, trong nước đói to. Năm 1517, dân chết đói, thay nằm chống chất lên nhau. Nhiều huyện thuộc hai trấn Hải Dương và Kinh Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang), nạn đói càng dữ dội hơn”.

Đoạn tư liệu trên cho thấy điều gì?

A. Vua quan không chăm lo cho dân.

B. Đời sống cực khổ của nhân dân ta.

C. Bệnh dịch ngày càng hoành hành.

D. Hậu quả của chiến tranh Nam - Bắc triều.

Câu 7. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn đã gây ra hậu quả gì lớn nhất?

A. Hình thành chính quyền chúa Trịnh.

B. Thiết lập chính quyền chú Nguyễn.

C. Đất nước bị chia cắt thành hai miền.

D. Tiềm lực đất nước ngày càng suy yếu.

Câu 8. Đây không phải đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Trần Cảo (1516)?

A. Diễn ra ở vùng Đông Triều (Quảng Ninh).

B. 5 lần tấn công kinh thành Thăng Long.

C. Góp phần làm cho triều Lê mau chóng sụp đổ.

D. Nghĩa quân được gọi là “quân ba chỏm”.

Câu 9. Ý nào không thuộc biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI - XVIII?

A. Cục diện vua Lê - chúa Trịnh

B. Cục diện Nam triều - Bắc triều

C. Cục diện Đàng Trong - Đàng Ngoài

D. Triều Lê sơ tiến hành cải cách hành chính

Câu 10. Nguyễn Kim lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc” để nổi dậy không xuất phát từ căn nguyên nào?

A. Sự thành lập triều Lê sơ là chính thống.

B. Phù hợp với lòng dân.

C. Nhà Mạc giết hết vua quan nhà Lê.

D. Ngoại bang không có cớ giúp vua Lê để can thiệp. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

B

D

D

B

C

B

D

C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 105.

Cách giải:

Từ đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 105.

Cách giải:

Sự suy yếu của nhà Lê sơ, tình trạng ăn chơi xa xỉ của vua quan, không quan tâm đến đời sống nhân dân đã làm cho mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, nhân dân với nhà nước phong kiến trở nên gay gắt. Đây là hai mâu thuẫn cơ bản tồn tại trong xã hội Việt Nam ở đầu thế kỉ XVI

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 106.

Cách giải:

Trong số các cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra vào đầu thế kỉ XVI, tiêu biểu có cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo (đầu năm 1516) ở Đông Triều (Quảng Ninh).

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 107.

Cách giải:

Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 105, loại trừ.

Cách giải:

Từ đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Biểu hiện cụ thể là:

- Vua, quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng các cung điện, lâu dài nguy nga => tốn kém

- Nội bộ chia rẽ, kéo cánh => lục đục

- Dưới triều Lê Uy Mục: quý tộc, ngoại thích nắm quyền, giết hại các công thần.

- Dưới triều Lê Tương Dực: tướng Trịnh Duy Sản chia bè, nắm quyền lực.

=> Loại trừ đáp án: D

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 105, suy luận.

Cách giải:

Đoạn tư liệu trên thể hiện tình cảnh khốn khổ của nhân dân cuối triều Lê sơ. Đây cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, nhân dân với phong kiến ngày càng gay gắt, làm bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta, tiêu biểu nhất là khởi nghĩa Trần Cảo (1516)

Chọn: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 109, suy luận.

Cách giải:

Chiến tranh Trịnh - Nguyễn đã để lại hậu quả lớn nhất là: Đất nước bị chia cắt thành hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ. Nhân dân hai miền li tán, đói khổ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước.

- Ở Đàng Ngoài: đến đời Trịnh Tùng thì xưng vương, xây dựng phủ chúa bên cạnh triều Lê. “Chúa Trịnh” nắm mọi quyền hành, vua Lê chỉ là bù nhìn. Nhưng mối quan hệ giữa hai thế lực này là dựa dẫm vào nhau để bảo vệ quyền lợi của dòng họ mình, gọi là "vua Lê - chúa Trịnh".

- Ở Đàng Trong, con cháu họ Nguyễn cũng truyền nối nhau cầm quyền, gọi là "chúa Nguyễn".

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 106, loại trừ.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Trần Cảo (1516):

- Diễn ra ở vùng Đông Triều (Quảng Ninh)

- Nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để ba chỏm tóc, gọi là “quân ba chỏm

- Nghĩa quân ba lần tấn công Thăng Long, có lần chiếm được kinh thành, vua quan nhà Lê phải chạy vào Thanh Hóa.

- Ý nghĩa: góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.

Chọn: B

Câu 9.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Những biến đổi lớn trong nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI đến XVIII bao gồm:

- Cục điện Nam – Bắc triều (mâu thuẫn giữa nhà Lê với nhà Mạc).

- Cục diện Đảng Trong – Đảng Ngoài (mâu thuẫn Trịnh – Nguyễn).

- Cục diện vua Lê – chúa Trịnh.

Triều Lê sơ thực hiện cải cách hành chính là do Lê Thánh Tông thực hiện từ những năm 60 của thế kỉ XV.

Chọn: D

Câu 10.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Sở dĩ Nguyễn Kim lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc” là do nguyên nhân sau:

- Thời phong kiến, kẻ giết vua, lật đổ ngôi vua được coi là phản tặc, bao gồm cả trường hợp chế độ đó đã suy yếu. Đặc biệt, triều Lê trong quá trình tồn tại của mình lại rất được lòng dân từ con đường hình thành (từ một cuộc khởi nghĩa) đến những chính sách tích cực trong quá trình tồn tại của mình.

- Nguyễn Kim lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc” sẽ hợp lòng dân và ngoại bang không có cớ để giúp vua Lê để can thiệp hay xâm lược nước ta.

=> Loại trừ đáp án: C

Chọn: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close