Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Việc Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước có ý nghĩa gì quan trọng?

A. Đưa đất nước bước vào thời phát triển thịnh đạt.

B. Đất nước tạm thời ổn định.

C. Củng cố nền độc lập, chống lại âm mưu kẻ thù.

D. Dẹp loạn các sứ quân, thống nhất đất nước.

Câu 2. Nhận xét nào dưới đây đúng và đầy đủ nhất về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?

A. Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng bước đầu thể hiện ý thức tự chủ, độc lập của dân tộc.

B. Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ sài, học tập theo mô hình nhà Hán.

C. Tổ chức bộ máy nhà nước cồng kềnh, với nhiều chức quan do các tướng lĩnh nắm giữ.

D. Tổ chức bộ máy nhà nước thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhưng chưa thể hiện ý thức tự chủ.

Câu 3. Ý nào dưới đây thể hiện không đúng công lao của Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc?

A. Là người có công chấm dứt thời kì Bắc thuộc kéo dài hơn 10 thế kỉ.

B. Đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập.

C. Khẳng định chủ quyền của dân tộc.

D. Hoàn thiện xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế.

Câu 4: Ý nào dưới đây đánh giá đúng nhất công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với lịch sử dân tộc?

A. Đánh tan quân Nam Hán trên sông Bach Đằng, thống nhất đất nước.

B. Liên kết, chiêu dụ các sứ quân khác, tổ chức tập trận ở Hoa Lư.

C. Chấm dứt tình trạng cát cứ "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước, lập ra nước Đại Cồ Việt.

D. Chấm dứt thời kì Bắc thuộc kéo dài hơn 10 thế kỉ.

Câu 5. Bốn câu thơ sau nói đến nhân vật lịch sử nào:

“Bé thì chăn nghé, chăn trâu

Trận bày đã lấy bông lau làm cờ

Lớn lên xây dựng cơ đồ

Mười hai sứ tướng bây giờ đều thua”

(Nguồn: Việt Sử giai thoại Đinh Thiên Hoàng)

A. Ngô Quyền.

B. Phạm Bạch Hổ.

C. Đinh Bộ Lĩnh.

D. Trần Lãm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 6. Vì sao diễn ra “Loạn 12 sứ quân”? Kể tên một số nổi loạn mà sau này Đinh Bộ Lĩnh liên kết?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.C

2.A

3.D

4.C

5.C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 28, suy luận

Cách giải:

Năm 967: Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước tạo điều kiện xây dựng đất nước vững mạnh, củng cố nền độc lập, chống lại âm mưu xâm lược của nhà Tống.

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: Nhận xét, phân tích.

Cách giải:

Dựa trên tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô:

 + Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, ngoại giao, quân sự).

+ Dưới vua có các quan văn, quan võ.

+ Ở địa phương, các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sử.

=> Nhận xét: Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng bước đầu thể hiện ý thức tự chủ, độc lập của dân tộc.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: Đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Dựa trên sự đánh giá công lao của Ngô Quyền:

- Ngô Quyền(898-944) đánh quân Nam Hán với chiến thắng Bach Đằng vang dội. => Quyền là người có công chấm dứt thời kì Bắc thuộc kéo dài hơn 10 thế kỉ

- Ông lên ngôi và trị vì 6 năm, tuy tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng bước đầu thể hiện ý thức tự chủ => Đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập.

- Quyết định bãi bỏ chức Tiết độ sứ => Khẳng định chủ quyền dân tộc.

=> Việc xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế được dần hoàn thiện về các triều đại sau này nên đây không phải công lao của Ngô Quyền.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Dựa trên sự đánh giá công lao của Đinh Bộ Lĩnh:

- Đinh Bộ Lĩnh đứng lên tập hợp lực lượng, rèn vũ khí, chiếm giữ vùng Hoa Lư, chờ thời cơ dẹp loạn. Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu phục dụ hàng được sứ quân của Phạm Bạch Hổ (Hưng Yên).

- Đến cuối năm 967, Chấm dứt tình trạng cát cứ "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước.

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đai Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình, kinh đô là Hoa Lư. Một quốc gia độc lập, có quốc hiệu, có nhà nước riêng, do hoàng đế đứng đầu đã được xác lập.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: Liên hệ

Cách giải:

Hình ảnh lấy bông lau làm cờ gắn liền với nhân vật Đinh Bộ Lĩnh. Hồi nhỏ, ông sống với mẹ ở vùng quê nhà, ông thường cùng lũ trẻ nhỏ trong vùng chăn trâu, chơi trò tập trận, khiêng kiệu, lấy bông lau làm cờ. Sau này, chính ông đã đánh dẹp được Loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

Chọn đáp án: C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

* “Loạn 12 sứ quân” diễn ra vì:

+ 965, Ngô Xương Văn chết, triều đình rơi vào tình trạng hỗn loạn.

+ Cuộc tranh chấp giữa các thể lực cát cứ, thổ hào ở địa phương tiếp diễn trở lại.

+ Bộ máy nhà nước khôno còn thống nhất từ trung ương đến dịa phương.

* Một số cuộc nổi loạn mà sau nàv Đinh Bộ Lĩnh liên kết:

+ Trần Lãm giữ Bố Hải Khấu (Thành phố Thái Bình ngày nay).

+ Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu (Kim Động - Hưng Yên ngày nay).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close