Quảng cáo
  • Đọc hiểu Đây mùa thu tới

    - Gợi dẫn 1. Về tác giả (xem bài Vội vàng). 2. Đây mùa thu tới thể hiện sự nhạy cảm và mới mẻ của hồn thơ Xuân Diệu. Bài thơ buồn nhưng có nhiều sự sống. Thiên nhiên đẹp và có hồn qua cảm nhận của thi sĩ.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo