Đa dạng động vật không xương sống KHTN 6 Cánh Diều

Lý thuyết Đa dạng động vật không xương sống KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Quảng cáo

I. Đặc điểm nhận biết động vật không xương sống

Giới Động vật được chia thành hai nhóm:

- Động vật có xương sống.

- Động vật không xương sống: Chiếm khoảng 95% các loài động vật, đa dạng về hình dạng, kích thước, lối sống.

- Động vật không xương sống bao gồm nhiều ngành: Ruột khoang, các ngành Giun, Thân mềm, Chân khớp,...

Động vật không xương sống với đặc điểm cơ thể là không có xương sống.

II. Sự đa dạng động vật không xương sống

1. Ngành Ruột khoang

2. Các ngành Giun

3. Ngành Thân mềm

4. Ngành Chân khớp

Sơ đồ tư duy Động vật:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close