Trả lời thực hành 1 mục 2 trang 121 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát mẫu vật thật (sứa, thủy tức) hoặc mẫu ngâm, video, tranh ảnh và vẽ hình động vật quan sát được.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát mẫu vật thật (sứa, thủy tức) hoặc mẫu ngâm, video, tranh ảnh và vẽ hình động vật quan sát được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close