Quảng cáo
 • Bài 1. Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Em hãy mô tả các công nghệ cao được ứng dụng trồng trọt ở hình 1.1 Quan sát hình 1.2 và cho biết trồng trọt có những vai trò gì đối với đời sống,kinh tế -xã hội. Hãy phân tích các vai trò đó. Vai trò của trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có khác biệt so với trồng trọt truyền thống.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Phân loại cây trồng

  Quan sát Hình 2.1 và cho biết cây nào thuộc các nhóm cây hàng năm, cây lâu năm, cây thân gỗ, cây thân thảo? Phân loại cây trồng theo nguồn gốc có ý nghĩa gì đối với trồng trọt? Cây trồng thuộc nhóm nguồn gốc nào thích hợp trồng trong vụ đông ở miền Bắc Việt Nam? Vì sao?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3. Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

  Em hãy chỉ ra những yếu tố chính trong trồng trọt có ảnh hưởng đến cây trồng được minh họa trong Hình 3.1: Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình quang hợp và hô hấp của cây trồng? Em hãy quan sát Hình 3.2 và cho biết phạm vi nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng của cây khoai tây.

  Xem lời giải
 • Ôn tập chủ đề 1

  Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây. Hãy chứng minh trồng trọt đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của nước ta. Kể tên một số thành tự quan trọng của công nghệ cao đã được ứng dụng trong trồng trọt.

  Xem lời giải
 • Bài 4. Thành phần và tính chất của đất trồng

  Em hãy đưa ra nhận xét về hình thái của phẫu diện một số loại đất trồng trong Hình 4.1 Đất trồng là gì? Quan sát Hình 4.2 và cho biết bộ rễ cây trồng phân bố chủ yếu ở tầng đất nào.

  Xem lời giải
 • Bài 5. Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất

  Theo em đất phù sa và đất phèn, loại đất nào sử dụng tốt hơn trong trồng trọt? Vì sao? Quan sát hình 5.1 và cho biết đặc điểm của đất xám bạc màu trên đá cát và trên phù sa cổ. Em hãy cho biết tác dụng cụ thể của các biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

  Xem lời giải
 • Bài 6. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây

  Em hãy cho biết sự khác nhau về môi trường sống của cây cà chua trong Hình 6.1A và 6.1B Giá thể và đất trồng có điểm gì giống và khác nhau? Theo em thế nào là giá thế tốt?

  Xem lời giải
 • Ôn tập chủ đề 2

  Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây. Yếu tố nào sau đây không phải là thành phần của đất trồng? Hãy sắp xếp loại đất có tỉ lệ hạt sét tăng dần: thịt pha sét và limon,sét pha cát,thịt pha sét, đất sét,thịt pha sét và cát,thịt pha limon,sét pha limon.

  Xem lời giải
 • Bài 7. Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt

  Quan sát Hình 7.1 và cho biết phân bón ảnh hưởng như thế nào đến độ phì nhiêu của đất trồng,năng suất và chất lượng ngô. Vì sao phải bón phân cho cây trồng? Vì sao bón nhiều phân hóa học, bón liên tục nhiều năm sẽ làm cho đất thoái hóa?

  Xem lời giải
 • Bài 8. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón

  Em hãy phân loại các loại phân bón trong Hình 8.1 Hãy nêu nguyên lí sản xuất phân hữu cơ vi sinh được thể hiện trong Hình 8.2 Vì sao một loại phân hữu cơ vi sinh thường chứa nhiều chủng vi sinh vật đặc hiệu

  Xem lời giải
 • Quảng cáo