Quảng cáo
 • Bài 1. Liên kết hóa học

  Mở đầu: Theo em, dạng hình học nào sau đây của hai phân tử carbon dioxide và nước là đúng? Những electron như thế nào được gọi là: Electron hóa trị

  Xem lời giải
 • Bài 2. Phản ứng hạt nhân

  Loại phản ứng nào liên quan đến phóng xạ được sử dụng để chuẩn đoán và điều trị bệnh trong y học, sản xuất điện năng và xác định niên đại trong khảo cổ,…? Hoàn thành các phương trình hạt nhân sau đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học

  Hydrogen và oxygen không phản ứng với nhau ở nhiệt độ thường, nhưng khi đưa một ít bột platinium (Pt) vào hỗn hợp hai khí đó, phản ứng xảy ra ngay tức khắc, tạo thành nước. Tính năng lượng hoạt hóa của một phản ứng biết rằng khi nhiệt độ tăng từ 300 K lên 310 K thì tốc độ phản ứng tăng 3 lần.

  Xem lời giải
 • Bài 4. Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

  Dựa vào đại lượng nào để dự đoán phản ứng hóa học có thể xảy ra được hay không? Dãy nào dưới đây các chất sắp xếp theo chiều tăng giá trị entropy chuẩn?

  Xem lời giải