Quảng cáo
 • Bài 28. Động lượng

  Động lượng của xe tải hay ô tô trong hình trên lớn hơn. Trong trường hợp sút phạt 11 m, tại sao thủ môn khó bắt bóng hơn nếu bóng có động lượng tăng. Thực hiện các thí nghiệm sau để tìm hiểu ý nghĩa vật lí của động lượng.

  Xem lời giải
 • Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng

  Một người đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ đứng yên, tại sao thuyền bị lùi lại khi người đó bước lên bờ. Một hệ gồm hai vật có khối lượng lần lượt là m1 và m2 , chuyển động với vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 và v2 hướng vào nhau. Hãy tính động lượng và động năng của hệ trước và sau va chạm đàn hồi. Từ kết quả tính được rút ra nhận xét gì.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm

  Có hai xe chuyển động va chạm vào nhau thì động lượng các xe thay đổi. Em hãy nêu các trường hợp có thể xảy ra và dự đoán sau va chạm hai xe chuyển động như thế nào. Để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng nào. Hãy thử các trường hợp mà em đã dự đoán và suy nghĩ làm thế nào đo được các đại lượng để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm.

  Xem lời giải