Quảng cáo
 • Bài 15. Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối

  Em hãy dựa vào hình trên, nêu lên vai trò quan trọng của năng lượng ánh sáng trên Trái Đất. Thí nghiệm thu năng lượng từ ánh sáng. Nếu thay điện kế trong Hình 15.1 bằng một quạt máy nhỏ và bật đèn, thì sẽ có hiện tượng. Giải thích vì sao chai nước để ngoài nắng, sau một khoảng thời gian thì nóng lên.

  Xem lời giải
 • Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng

  Theo em trong hình bên, có những cách nào để làm cho ánh sáng từ đèn truyền tới gương hắt trở lại và chiếu vào điểm S trên bảng. Tìm thêm ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng. Dùng đèn chiếu tia sáng tới mặt gương phẳng sao cho tia sáng này đi là là trên mặt bảng chia độ. Hãy quan sát thí nghiệm và cho biết.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 17. Ảnh của vật qua gương phẳng

  Hãy nêu thêm ví dụ về ảnh của vật qua gương phẳng hoặc các mặt phản xạ khác. Có thể thu được ảnh qua gương phẳng trên màn chắn không. Hãy nghĩ cách làm thí nghiệm để kiểm tra xem ảnh của vật qua gương phẳng có thu được trên màn

  Xem lời giải