Quảng cáo
 • Bài 19. Dân số và sự phát triển dân số thế giới

  Hai quốc gia nào có quy mô dân số đứng đầu thế giới năm 2020? Sự bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nào sau đây? Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô được gọi là

  Xem lời giải
 • Bài 20. Cơ cấu dân số

  Cơ cấu dân số được chia thành hai loại chính là. Cơ cấu dân số theo tuổi là. Một nước có tỉ lệ dân số theo nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi chiếm twg 35% trở lên, nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm không quá 7% số dân cả nước thì được coi là nước có cơ cấu dân số

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 21. Phân bố dân cư và đô thị hóa

  Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới là? Mật độ dân số (người/km²) được tính bằng? Đô thị hóa là một quá trình gắn liền với? Nhân tố có ý nghĩa quyết định đến phân bố dân cư là

  Xem lời giải