Quảng cáo
 • Bài 21. Nhóm Halogen

  Số electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử nguyên tố halogen là Tính chất hoá học đặc trưng của các đơn chất halogen là

  Xem lời giải
 • Bài 22. Hydrogen Halide. Muối halide

  Ở trạng thái lỏng, giữa các phân tử hydrogen halide nào sau đây tạo được liên kết hydrogen mạnh? Hydrogen halide nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất ở áp suất thường?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 23. Ôn tập chương 7

  Nguyên tử halogen nào sau đây chỉ thể hiện số oxi hoá -1 trong các hợp chất? Trong y học, halogen nào sau đây được hoà tan trong cồn để dùng làm thuốc sát trùng ngoài da?

  Xem chi tiết