Quảng cáo
 • Bài 14. Đất

  1. Trình bày khái niệm về đất. Phân biệt đất và vỏ phong hóa. 2. Kể tên các nhân tố hình thành đất. Trình bày vai trò của các nhân tố hình thành đất. 3. Lập sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất. 4. Chứng minh rằng khí hậu vừa có ảnh hưởng trực tiếp, vừa có ảnh hưởng gián tiếp đến sự hình thành đất. 5. Cho ví dụ cụ thể về tác động của con người đến sự hình thành và biến đổi đất ở địa phương em.

  Xem lời giải
 • Bài 15. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật

  1. Cho biết sinh quyển là gì. Phân tích giới hạn của sinh quyển. 2. Hãy phân tích những đặc điểm của sinh quyển. 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật. Cho ví dụ liên hệ thực tế địa phương em. 4. Hãy lập sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 16. Thực hành phân tích sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất

  1. Nhận xét đặc điểm phân bố của các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật chính theo vĩ độ. Giải thích tại sao có sự phân bố như vậy. Kể tên các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật chính ở Việt Nam. 2. Nhận xét sự thay đổi của đất và thảm thực vật theo độ cao. Nêu sự khác nhau về các loại đất và các kiểu thảm thực vật ở sườn Đông và sườn Tây dãy Cap-ca.

  Xem lời giải